Thư mời chào giá số 1957 ngày 20/11/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm giấy A4 trắng cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.