Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá số 1511/YCBG-PSTW ngày 15/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1509/YCBG-PSTW ngày 15/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1504/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1503/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1501/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1494/TM-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1496/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1495/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1492/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1491/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1490/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1488/YCBG-PSTW ngày 12/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1471/TM-PSTW ngày 11/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1472/TM-PSTW ngày 11/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương