Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022

(Áp dụng cho các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá)

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.