Phòng - Ban

Phòng Điều dưỡng

Địa chỉ: Phòng 406 và 408 tầng 4 nhà E .

Điện thoại: 04.38259522

           Email: phongdieuduongbvpstu@gmail.com

1.       Lãnh đạo phòng:

           Trưởng phòng:              Ths Ngô Thị Minh Hà

           Phó trưởng phòng:         Ths.ĐD CKI  Nguyễn Thị Thanh Tâm

           Phó trưởng phòng:         ĐD CKI  Lê Thị Thái Vân

           Tổ trưởng công tác:        CN Nguyễn Thị Mười

2.      Nhân lực  :

         Tổng số nhân lực : 12 HS + ĐD. Trong đó có 2 Hộ sinh 50%.

-         Trình độ sau Đại học: 07(Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Thạc sĩ Điều dưỡng, ĐD CKI Sản phụ khoa)

-         Trình độ Đại học: 05 Điều dưỡng, Hộ sinh

-         Y công: 23 người thuộc tổ vận chuyển

3.   Cơ cấu, tổ chức( Theo Thông tư  07/2011/TT- BYT)

Quy mô  tổ chức hiện tại: Phòng chia nhân lực 5 khối và phân công cụ thể từng cá nhân trong đơn vị phối hợp với các Trưởng khối  và các HST – ĐDT – KTVT các đơn vị chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc phục vụ người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn khi sử dụng thuốc, công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của điều dưỡng , hộ sinh , kỹ thuật viên ... .

a. 3 Bộ phận giám sát khối lâm sàng:

    - Khối Phụ.

    - Khối Sản.

    - Khối Trung tâm

                   b. Bộ phận giám sát khối khám bệnh.

                   c. Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng.

 

   4.   Sơ lược lịch sử:

- Năm  1990,phòng Y tá được tách ra từ phòng Y vụ (Theo quy định của Bộ Y tế), nay là phòng Điều dưỡng.

-  Năm 2004, Bộ phận Tổ vận chuyển người bệnh được sát nhập, do phòng Điều dưỡng trực tiếp quản lý, điều hành

           Lãnh đạo qua các thời kỳ

                    - Năm 1990 – 1997:  Y tá(ĐDTC). Phan Thị Trang – Trưởng phòng .

                    - Năm 1998 – 2009 : HS Nguyễn Thanh Thủy – Phụ trách phòng .

                    - Năm 2010 – 2017 : ĐD CKI Phụ sản Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng phòng.Năm 2017 đến nay: Ths. Ngô Thị Minh Hà – Trưởng phòng

          5.   Chức năng, nhiệm vụ

  -  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

  -  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

  -  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

  -  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

 -  Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

 -  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

  -  Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

  -  Phối hợp với Trung tâm Đào tạovà Chỉ đạo tuyến  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

  -  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

  -  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

  -  Thực hiện các Hội đồng theo quy định của Bộ Y tế và sự phân công của Giám đốc Bệnh viện

  -  Đảm bảo sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh.

           6.  Thành tích đã đạt được:

- Phòng đạt tập thể lao động xuất sắc và tổ Công đoàn xuất sắc liên tục từ năm 1998 đến nay.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010, 2019.

- Bằng khen của Thủ tướng chính Phủ năm 2013.

- Bằng khen Công đoàn Y tế năm 2012, 2015, 2017.

- Nhiều cá  nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ cơ sở nhiều năm liên tục, Bằng Khen Bộ Y tế, Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam.